Protecció de Dades

 

Les dades personals facilitades mitjançant els formularis de contacte de la web, així com els derivats de la seva navegació, seran inclosos a un fitxer titularitat de Pasiona Consulting SL, domiciliada a Carrer Pujades, 350 planta 10 – 08019 Barcelona, amb NIF número B-6434115.

 

Pasiona Consulting SL és l’únic responsable i encarregat del tractament de les dades facilitats mitjançant la web i ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals requerits legalment, així com la implementació de mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i furt d’aquestes dades

 

Les dades facilitades seran emmagatzemades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud als formularis de demanda d’ocupació, contacte i subscripció a la newsletter, així com el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que subscrigui. En el cas dels formularis d’ocupació, les dades i fitxers adjunts es faran servir per a la gestió dels processos de contractació i en les comunicacions del departament de Recursos Humans.

 

Mitjançant l’emplenament dels formularis de la web, l’usuari dona  el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal facilitades siguin incorporats al fitxer indicat i siguin objecte de tractament conforme a la present política de protecció de dades i la normativa aplicable en cada moment.

 

L’usuari titular de les dades podrà dirigir-se a Pasiona Consulting SL amb l’objectiu d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i, si escau, limitació, en els termes legalment previstos.

 

Per a això, l’usuari interessat haurà d’enviar un escrit, acompanyat de fotocòpia del DNI o document equivalent, a Pasiona Consulting SL, carrer Pujades 350, planta 10, 08019 – Barcelona, o per correu electrònic a info@pasiona.com .

 

Pasiona Consulting SL es reserva el dret de modificar aquesta política de protecció de dades per a adaptar-la a la legalitat vigent en cada moment.