Fundació TicSalut

Generalitat de Catalunya

Descarregar PDF

Acreditació de les aplicacions del portal AppSalut

 

La Generalitat de Catalunya ens ha confiat l’acreditació tecnològica, de seguretat i d’usabilitat de les aplicacions que formen part del nou portal AppSalut.

 

La Fundació TicSalut(S’obre en finestra nova) és un organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que treballa per a impulsar el desenvolupament i l’ús de les TIC i la feina en xarxa a l’àmbit de la salut; fa d’observatori de noves tendències, innovació i seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de productes.

 

El portal AppSalut(S’obre en finestra nova) és un aparador d’aplicacions del sector de la salut i benestar que han passat un procés d’acreditació pel qual s’estableix un entorn segur i de confiança en l’ús de la tecnologia. Les aplicacions estan disponibles de manera totalment gratuïta, tant per a dispositius iOS com Android. El portal AppSalut permet la descàrrega directa de les aplicacions a través d’un enllaç de la botiga oficial de descàrrega.

TicSalut AppSalut by Pasiona

Acreditació de les aplicacions del portal AppSalut

La Generalitat de Catalunya ens ha confiat l’acreditació tecnològica, de seguretat i d’usabilitat de les aplicacions que formen part del nou portal AppSalut.

 

La Fundació TicSalut(S’obre en finestra nova) és un organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que treballa per a impulsar el desenvolupament i l’ús de les TIC i la feina en xarxa a l’àmbit de la salut; fa d’observatori de noves tendències, innovació i seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de productes.

 

El portal AppSalut(S’obre en finestra nova) és un aparador d’aplicacions del sector de la salut i benestar que han passat un procés d’acreditació pel qual s’estableix un entorn segur i de confiança en l’ús de la tecnologia. Les aplicacions estan disponibles de manera totalment gratuïta, tant per a dispositius iOS com Android. El portal AppSalut permet la descàrrega directa de les aplicacions a través d’un enllaç de la botiga oficial de descàrrega.

TicSalut AppSalut by Pasiona

Descripció

 

El procés d’acreditació de les aplicacions d’AppSalut està format per 120 criteris, agrupats en quatre blocs: grau d’usabilitat de l’aplicació; aspectes tecnològics: aspectes de seguretat i de contingut en el seu vessant clínic (en base a evidències o guies clíniques aprovades). L’equip de Pasiona s’encarrega dels primers blocs d’acreditació, garantint que l’aplicació compleixi els criteris tecnològics, d’usabilitat i de seguretat que requereix per ser inclosa al portal. El quart bloc, referent al contingut mèdic, queda en mans dels propis especialistes en salut i benestar.

 

El portal suposa una eina de màxima utilitat per als desenvolupadors d’aplicacions, als quals se’ls ofereix un aparador unificat i acreditat per la Generalitat; per als propis professionals, que poden visualitzar directament de manera ordenada i agregada tots les dades generades pels usuaris i fins i tot incorporar-los a la historia clínica de l’usuari directament. I els ciutadans, tenen a AppSalut un espai en el que accedir a aplicacions amb tota la seguretat i fiabilitat que li confereix el procés de validació previ.