Arquia & FacePhi

Descarregar PDF

Integració del sistema de biometria facial de FacePhi a l’app d’Arquia

 

Hem desenvolupat per a Arquia Banca la primera app de Home Banking d’Espanya, que permet als usuaris accedir als seus comptes sense necessitat de contrasenyes, amb la integració del sistema de reconeixement facial de FacePhi.

Integración de FacePhi en la app de Arquia by Pasiona

Gràcies a la biometria facial, un gest tan senzill com un selfie és suficient perquè l’usuari pugui consultar els seus comptes bancaris de forma ràpida, simple i segura. La integració d’aquest sistema, suposa un pas definitiu en l’aposta per la digitalització, oferint una experiència d’usuari millorada amb la màxima garantia de seguretat. Se solucionen, a més, les limitacions de la xarxa física d’oficines al territori nacional, en poder realitzar-se les operacions més comuns des del Smartphone.

 

Arquia(S’obre en finestra nova) és una entitat financera creada l’any 1983 amb l’objectiu d’atendre les necessitats específiques d’estalvi i de crèdit dels professionals. Especialitzada en un inici en la problemàtica financera dels arquitectes, ofereix als professionals les millors condicions econòmiques de retribució i cost dels diners, en lliure competència amb bancs i caixes d’estalvi.

Gràcies a la biometria facial, un gest tan senzill com un selfie és suficient perquè l’usuari pugui consultar els seus comptes bancaris de forma ràpida, simple i segura. La integració d’aquest sistema, suposa un pas definitiu en l’aposta per la digitalització, oferint una experiència d’usuari millorada amb la màxima garantia de seguretat. Se solucionen, a més, les limitacions de la xarxa física d’oficines al territori nacional, en poder realitzar-se les operacions més comuns des del Smartphone.

 

Arquia és una entitat financera creada l’any 1983 amb l’objectiu d’atendre les necessitats específiques d’estalvi i de crèdit dels professionals. Especialitzada en un inici en la problemàtica financera dels arquitectes, ofereix als professionals les millors condicions econòmiques de retribució i cost dels diners, en lliure competència amb bancs i caixes d’estalvi.

Descripció

 

Els clients d’Arquia poden accedir als seus comptes bancaris a qualsevol moment i lloc, sigui el que sigui el sistema operatiu del seu mòbil. El desenvolupament de l’app, dut a terme pel nostre equip de Mobile, es completa amb la integració de la tecnologia de reconeixement facial de FacePhi, denominada Selphi (disponible en iOS i Android), la qual cosa suposa un plus en quant a accessibilitat, rapidesa i seguretat. N’hi ha prou que l’usuari es col·loqui davant la càmera del telèfon en mode selfie, i el sistema reconeixerà els seus trets facials de forma precisa, inequívoca i segura. Identifica, a més, el Smartphone des del qual es realitza l’accés i es manté el requeriment de contrasenyes addicionals per a la realització d’operacions, amb el que aquest nou sistema no implica risc transaccional. Es tracta a més de la primera app de home banking d’Espanya desenvolupada íntegrament en Xamarin.

Tecnologies

 

  • – Xamarin
  • – Xamarin.Forms
  • – Xamarin.Android
  • – Xamarion.iOS
  • – Dependency Injection
  • – REST
  • – OAuth
  • – Programación asíncrona