App de Home Banking

 

Arquia és una entitat financera creada l’any 1983 amb l’objectiu de cobrir les necessitats específiques d’estalvi i de crèdit dels professionals. Especialitzada en un inici en la problemàtica financera dels arquitectes, ofereix als professionals les millors condicions econòmiques de retribució i cost dels diners, en lliure competència amb bancs i caixes d’estalvi.

App móvil de Arquia by Pasiona

Eficiència, usabilitat i integració multiplataforma. Aquestes són les característiques de l’aplicació mòbil que hem desenvolupat per a Arquia i que fa que es converteixi en la primera app de home banking d’Espanya, desenvolupada íntegrament amb Xamarin. Amb aquesta aplicació hem aconseguit solucionar, amb el mínim cost i la major eficiència, les limitacions de la xarxa física d’oficines de l’entitat bancària en el territori nacional; oferint accés a les operacions més comuns des del smartphone. El nostre equip de mobilitat, encarregat del projecte, ha pensat en l’usuari des del primer moment, aconseguint una aplicació que, a banda de ser accessible des de qualsevol lloc i sistema operatiu, ofereix una facilitat d’ús òptima. Tal ha sigut l’èxit, que els mateixos clients d’Arquia reclamen ara el mateix nivell d’usabilitat per a l’aplicació web.

Descripció

 

L’aplicació es basa en la tecnologia Xamarin.Forms 1.4 fent servir el patró MVVM i connexió a serveis REST de la part backend, amb seguretat basada en comunicacions HTTPS i autenticació OAuth. L’arquitectura escollida ens ha permès aconseguir una reutilització de codi de prop del 90% entre les diferents plataformes. En general, ha sigut un èxit, ja que hem aconseguit cobrir el 85% dels dispositius que hi ha en el mercat mundial, ometent les versions antigues d’Android. L’aplicació permet realitzar pràcticament qualsevol operativa que es podria realitzar en oficina: gestionar targetes, comptes, realitzar transferències, gestionar comptes mancomunats, conèixer les teves oficines, contactar amb el teu gestor… En general, és una aplicació molt potent, amigable i personalitzable  que permet a l’usuari una ràpida adaptació. La major dificultat s’ha produït en la fase de proves. Degut a la criticitat d’una aplicació de banca, cada moviment, cada valor, cada operació, havien de ser revisats amb cura. És per això que era important tenir la capacitat de resoldre o rectificar qualsevol problema.

Tecnologies

 

  • – Xamarin
  • – Xamarin.Forms
  • – Xamarin.Android
  • – Xamarion.iOS
  • – Windows Phone
  • – Dependency Injection
  • – REST
  • – OAuth
  • – Programació asíncrona