Capmar

Information Systems

Descarregar PDF

Gestió de l’estat de les parades d’autobús de Barcelona

 

Desenvolupament d’una aplicació web que controla els sistemes d’informació de les parades d’autobusos de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona).

Capmar by Pasiona

Aquests sistemes mostren a l’usuari els temps de pas dels diferents autobusos, els missatges o els anuncis planificats; així com informen al sistema central de l’estat o de qualsevol incidència present en qualsevol de les parades. L’aplicació és una web multidioma i multiclient que permet configurar cadascuna de les parades remotament, així com realitzar el control de qualitat pertinent i la gestió de les accions de manteniment i incidental realitzada pels operaris de manteniment.

 

Capmar(S’obre en finestra nova) és una empresa consolidada en el sector del transport públic, amb una llarga experiència en la fabricació de productes industrials, mobiliari urbà, senyalització i informació en espais públics.

Capmar by Pasiona

Estos sistemas informan al usuario de los tiempos de paso de los diferentes autobuses, mensajes o anuncios planificados así como informan al sistema central del estado o de cualquier incidencia presente en cualquiera de las paradas. La aplicación es una web multidioma y multicliente que permite configurar cada una de las paradas remotamente así como realizar el control de calidad permitente y la gestión de las acciones de mantenimiento e incidental realizada por los operarios de mantenimiento.

 

Capmar es  una empresa consolidada en el sector de la información urbana, con una larga experiencia en la fabricación de productos industriales, mobiliario urbano, señalización e información en espacios públicos. En Capmar se encargan de todas las fases de creación de nuestros productos, desde la búsqueda de materias primas, pasando por el diseño y la producción, hasta la implantación y el mantenimiento.

Descripció

 

El sistema funciona sota un entorn d’alta disponibilitat i funcionament ininterromput. Un dels majors reptes va ser la sincronització de tota la informació de les parades, que s’envia diàriament vàries vegades per minut, a un sistema de serveis de dades altament òptim i escalable; oferint accions d’auditoria i control de dades per a saber en tot moment la qualitat del servei ofert. El procés de desenvolupament s’ha realitzat sota la metodologia PMT Àgil de Pasiona (basada en SCRUM) per a oferir en tot moment el millor producte en funció de les necessitats reals del client.

Technologies

 

  • – ASP.Net MVC
  • – Windows Services
  • – WCF
  • – SQL Server
  • – Nokia Here Maps
Capmar by Pasiona