App launcher

 

El nostre equip de mobilitat ha desenvolupat per a Educo un launcher d’aplicacions que controla l’accés al contingut en smartphones i tauletes. El valor d’aquest projecte transcendeix l’àrea tecnològica al ser un desenvolupament al servei d’una organització de protecció a la infància, present en els cinc continents, la qual li confereix un important valor tant social com de caràcter internacional.

Educo launcher by Pasiona

El launcher es basa en el reemplaçament de l’escriptori per defecte que els dispositius Android tenen per a controlar les funcionalitats que ofereix el sistema (tant en la connexió a Internet com en els continguts). S’ha desenvolupat en Xamarin.Android 4.1 amb suport per a tots els dispositius a partir de la versió 4.2 del sistema operatiu i amb una cobertura de la fragmentació al voltant del 80% del mercat. Tota l’aplicació realitza una execució en local sense necessitat d’un servidor. L’únic moment que requereix connexió és l’activació mitjançant un codi proporcionat per Educo, fent servir serveis REST.

 

Educo(S’obre en finestra nova) és una ONG de cooperació global per al desenvolupament, que actua des de fa més de 25 anys a favor de la infància i en defensa dels seus drets, en especial el dret a rebre una educació equitativa i de qualitat. Treballen a Espanya i en països d’Àfrica, Amèrica i Àsia, mitjançant projectes socials en els que participen més de 550.000 nens i nenes i 150.000 adults per a promoure societats justes i equitatives que garanteixin els seus drets i benestar.

Educo launcher by Pasiona

El launcher es basa en el reemplaçament de l’escriptori per defecte que els dispositius Android tenen per a controlar les funcionalitats que ofereix el sistema (tant en la connexió a Internet com en els continguts). S’ha desenvolupat en Xamarin.Android 4.1 amb suport per a tots els dispositius a partir de la versió 4.2 del sistema operatiu i amb una cobertura de la fragmentació al voltant del 80% del mercat. Tota l’aplicació realitza una execució en local sense necessitat d’un servidor. L’únic moment que requereix connexió és l’activació mitjançant un codi proporcionat per Educo, fent servir serveis REST.

 

Educo és una ONG de cooperació global per al desenvolupament, que actua des de fa més de 25 anys a favor de la infància i en defensa dels seus drets, en especial el dret a rebre una educació equitativa i de qualitat. Treballen a Espanya i en països d’Àfrica, Amèrica i Àsia, mitjançant projectes socials en els que participen més de 550.000 nens i nenes i 150.000 adults per a promoure societats justes i equitatives que garanteixin els seus drets i benestar.

Descripció

 

L’aplicació gestiona el conjunt d’aplicacions que poden executar-se, així com la possibilitat de controlar la connexió a Internet. La importància i beneficis d’aquesta aplicació radica en la possibilitat que tenen els pares de controlar els continguts que poden manejar els seus fills quan els deixen un dispositiu, ja que bloqueja l’accés als arxius emmagatzemats en la memòria, activa o desactiva l’accés a la galeria d’imatges i gestiona un escriptori amb les aplicacions a les quals els seus fills poden tenir accés. Desactiva la connexió a Internet quan es considera necessari, s’evita que els nens petits puguin accedir a continguts no aptes i/o realitzar compres In-App (dins de les aplicacions). Totes aquestes característiques poden ser activades o desactivades per un usuari administrador, que normalment serà una funció exercida pels pares o tutors.

Tecnologies

 

  • – Xamarin.Android
  • – Dependency Injection
  • – REST
  • – programació asíncrona
  • – SQLite
  • – Unit Testing