Punt de trobada, gestió e informació per als seus treballadors

 

Vam abordar el disseny i desenvolupament global d’una nova intranet per a AMV, en col·laboració amb el seu departament de comunicació, juntament amb el portal col·laboratiu i de notícies. L’objectiu: dotar a l’empresa d’una eina corporativa com a punt de trobada, gestió i informació per als seus treballadors

 

AMV es una corredoria d’assegurances  implicada constantment en el món de la moto a través de la competició, de l’organització d’esdeveniments i de la participació en els grans esdeveniments del sector. El seu principal objectiu és proposar als motoristes un enfocament diferent de les assegurances de moto.

Pantallas de la intranet de AMV

Descripció

 

L’equip Pasiona va abordar el desenvolupament de una intranet en Office 365. Es va realitzar el disseny i la maquetació interactiva en Invision, i es van passar els tests amb els usuaris clau de la companyia. Una vegada validat el disseny, es va implementar el branding i les funcionalitats en Sharepoint Online mitjançant Webparts SPFx i workflows en Power Automate de Sharepoint basats en React i Typescript.

Tecnologies

 

– Office 365

– Webparts y extensiones spfx 

– React Typescript 

– SASS 

– Invision

– Tree Test

– Card Sorting

– Lookback