App corporativa

 

El client necessitava una app corporativa per a mòbil i escriptori des de la qual els col·laboradors poguessin consultar les notícies oficials de l’empresa, que es publiquen en la intranet i rebre comunicacions oficials segmentades per col·lectius. Així mateix, es va plantejar l’objectiu d’aconseguir que l’app permetés realitzar d’una manera àgil i segura les gestions més comunes, com ara la sol·licitud i consulta de vacances i permisos, realització de tràmits oficials, consulta de nòmines… Finalment, l’aplicació havia de facilitar la consulta de l’organigrama de l’empresa, navegable per nivells, així com incorporar un chatbot de preguntes i respostes més freqüents (FAQs).

Dos móviles con pantallas de la app de Uriach desarrollada por Pasiona

Uriach és una companyia dedicada a la salut i al benestar, amb vendes internacionals en més de 70 països a tot el món. Mantenint sempre un esperit innovador i de sostenibilitat, Uriach continua sent una estructura familiar independent. Són el laboratori més antic d’Espanya i el segon d’Europa. La missió de la companyia és millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de les persones a tot el món, a través de productes i serveis que mantinguin sempre la qualitat i l’ètica que tradicionalment han garantit. La seva visió: ser un referent mundial en salut i qualitat de vida, acompanyant a les persones en el seu benestar, amb progrés, sostenibilitat i una actitud socialment responsable.

Descripció

 

El públic objectiu de l’aplicació, els col·laboradors de Uriach, representen un col·lectiu molt extens i que aglutina diferents perfils d’usuari. Per a afrontar aquest repte, el nostre equip de Disseny UX/*UI va realitzar un prototip inicial amb wireframes per a utilitzar com a eina en el procés de research. Gràcies al testing dut a terme per diferents tipus d’usuaris, van poder decidir una estructura definitiva per a l’app, des de la seguretat del cas d’ús real d’aquest públic final. Aquesta tasca es va combinar amb l’aplicació d’un treball de disseny per a alinear l’estètica de l’app amb el look&feel de Uriach, en estreta col·laboració amb el client.

 

En la part de desenvolupament, de la mà de l’equip Mobile de Pasiona, va ser necessari implementar diferents integracions amb els sistemes de Uriach per a interactuar amb ells, com ara:

– Integració amb SAP per a la visualització de les nòmines

– Integració amb Sharepoint per a la interacció amb les notícies

– Integració amb ADFS i Activi Directory de Uriach per a la gestió d’usuaris.

 

Finalment, es va desenvolupar un bot de guia a l’usuari integrat amb Azure QnA Maker per a orientar a l’usuari en les preguntes més rellevants del dia a dia de l’empresa.

Tecnologies

 

-Xamarin Forms

– .NET Core

– .NEt Standard

– Sketch – Invision

– Lookback Illustrator