Vivace
Logística

Descarregar PDF

Warehouse Application (WHAPP)

 

Hem desenvolupat per a Vivace Logística(S’obre en finestra nova) una aplicació de gestió de comandes que ha permès optimitzar al màxim tots els processos que se estaven duent a terme de forma rutinària en la recepció de articles en magatzem. De l’antic sistema de anotació a mà, s’ha evolucionat cap a una aplicació de lectura i digitalització automàtica de codis de barres, amb l’avantatge d’un important estalvi de costs i temps. Gràcies a la Warehouse Application (WHAPP) desenvolupada pel equip Pasiona, el client ha experimentat un increment en la traçabilitat dels paquets i una significativa agilitat als processos de magatzem. Li ha permet, a més, ampliar els beneficis de l’ús d’aplicació a la gestió de procediments quant a inventaris, cerques d’articles y reubicacions d’aquests.

Pasiona desarrolla para Vivace una app de gestión de pedidos en almacén

Vivace Logística SA és un operador logístic especialitzat en servei de picking (preparació de comandes d’unitats soltes de productes). Des de la seva fundació l’any 2001, està proveint serveis logístics a empreses de diversos sectors, com a tèxtil – calçat i llar, puericultura, material d’oficina, cosmètica-perfumeria, venda per internet, material promocional i auxiliar de farmàcia, editorial, sanitari, administracions públiques, campanyes de gran consum, etc. La innovació tecnològica, la qualitat del servei i l’atenció personalitzada són alguns dels seus senyals d’identitat corporativa.

Pasiona desarrolla para Vivace una app de gestión de pedidos en almacén

Vivace Logística SA és un operador logístic especialitzat en servei de picking (preparació de comandes d’unitats soltes de productes). Des de la seva fundació l’any 2001, està proveint serveis logístics a empreses de diversos sectors, com a tèxtil – calçat i llar, puericultura, material d’oficina, cosmètica-perfumeria, venda per internet, material promocional i auxiliar de farmàcia, editorial, sanitari, administracions públiques, campanyes de gran consum, etc. La innovació tecnològica, la qualitat del servei i l’atenció personalitzada són alguns dels seus senyals d’identitat corporativa.

Descripció

 

Des del departament de Mobile l’aposta per Xamarin. Android va ser clara atès l’objectiu d’optimitzar al màxim el rendiment i la visualització, alhora que estalviar temps de proves a altres plataformes. Per al repte d’aconseguir que un nombre indefinit d’operaris poguessin treballar amb la mateixa entrada o inventari de forma simultània i les dades estiguessin igualment actualitzats en tot moment, es van implementar serveis Android atacant a l’API, que permeten aquesta sincronia. Respecte a mantenir la connexió amb el sistema actual de Vivace Logística, es va realitzar una Api Rest securizada que treballa amb la base de dades del client i manté tots els entorns. Finalment, es va generar un sistema d’actualització i desplegament automàtic, atès que l’aplicació no passa per les stores. El control de Vivace sobre aquest sistema és total.

Tecnologies

 

  • – Xamarin.Android
  • – WebAPI
  • – ASP.NET 4.6 amb connexions segures HTTPS i autenticació mitjançant OAuth. entity framework