RESPONSABILITAT SOCIAL TECNOLÒGICA

Detalle de RST

Manifestem el nostre compromís de contribuir a un entorn social i tecnològic que garanteixi l'accessibilitat universal a la tecnologia; en el qual l'educació sigui un dret real de tots i totes, especialment en el sector IT; que faciliti al màxim la inclusió i el tracte igualitari en l'àmbit laboral; en el qual els col·lectius en situació de vulnerabilitat trobin els recursos i suports necessaris per a la seva supervivència en un entorn d'igualtat; en el qual ningú es vegi discriminat per raó de naixement, raça o sexe; i en el qual les espècies animals i vegetals trobin la necessària protecció davant els danys que amenacen la seva sostenibilitat"

Back to top button
Jovenes camboianos aprendiendo con legos